1/ Een individuele fiche:

De fiches van uw stamboom online zien er altijd hetzelfde uit, hoe u ook uw gegevens doorstuurt (online via de gekleurde vakjes) of door het doorsturen van een gedcom.  Ze zijn onderverdeeld in verschillende categoriën: de burgerlijke staat, ouders, verbintenissen en klinderen, familie, nota's en bronnen, een overzicht van de stamboom:

Hoe de individuele persoonsfiches van uw GeneaNet-stamboom opmaken

Het is nu mogelijk alle elementen van uw stamboom zelf te personaliseren, via een doorgevoerd systeem door zelf het gewenst model 'op te bouwen'.

2/ Hoe uw individuele fiches personaliseren ?

Ga eerst naar "Grafische opties" van uw stamboom.  Kies daar voor 'Individuele fiche'

Hoe de individuele persoonsfiches van uw GeneaNet-stamboom opmaken
(aanmaak van de stamboom via gedcom)

 Hoe de individuele persoonsfiches van uw GeneaNet-stamboom opmaken
(aanmaak van de stamboom door online in te voeren)


De volgende pagina geeft u verschillende mogelijkheiden per categorie hoe uw de fiche kan opmaken:  eenvoudig, geavanceerd, volledig of foto's.


Hoe de individuele persoonsfiches van uw GeneaNet-stamboom opmaken

Om een voorbeeld te bekijken, volstaat het om de muis over elke categorie te slepen:  een voorbeeld is dan rechts zichtbaar.
Om uw keuze te bevestigen volstaat om te klikken op uw keuze, deze zal dan gememoriseerd worden en het pictogram wordt omkaderd.
De vakjes die links aangevinkt kunnen worden geven u, wanneer het kan, de mogelijkheid de categorie al dan niet te tonen.

Om uw stamboom met die wijzigingen te bekijken, klik op het menu "Toegang tot mijn stamboom", bovenaan rechts de pagina (desgevallend kan u steeds op toets F5 drukken om uw pagina te actualiseren).

Deze nieuwe eenvoudige en soepele mogelijkheid moet u toelaten UW persoonlijke 'touch' te geven aan uw GeneaNet-stamboom!


[ De fiches van mijn stamboom personaliseren ]